Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Skriv en mail til klub@helsingorbadminton.dk

I forbindelse med udmeldelsen vil dit eller dit barns eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen blive afviklet.


Hold i dag

Instagram